Nordea har tilsyneladende fiflet – for at se bedre ud end Danske Banks politianmeldte Flexinvest Fri

Nordea har brugt yderst tvivlsomme beregningsmetoder, da de skulle påvise overfor Finanstilsynet, at Nordea investeringsprodukt med korte obligationer forventes at give et positivt afkast til kunden.

Ifølge Finans.dk  har Nordea brugt en 20 års investeringshorisont, da de har beregnet, at deres produkter med lav risiko forventes at give et positivt afkast.

Lavrisiko-produkter er traditionelt investeringsforeninger med obligationer med en kort løbetid. I dag er problemet ved disse produkter, at renten er negativ. Når banken har fået sit gebyr, er det ikke sandsynligt, at der vil være et positivt afkast tilbage til kunden. 

Når Nordea investeringsprodukt benytter en 20 års tidshorisont for at godtgøre sit salg af produkter med korte obligationer til kunderne, kan de jo blot antage, at renten stiger om nogle år og derefter kan man få et positivt afkast.

Men det er mildest talt ikke seriøst. Kunder, der investerer i korte obligationer, gør det, fordi de har en kort investeringshorisont på 1-5 år. Ingen investerer med forventning om et sikkert negativt afkast de næste to år for senere at få et positivt afkast – Istedet vil man jo vente to år med at investere.

Der er megen varm luft i bankernes anbefalinger – og de flyver højt på det.

Jeg har sagt det før i denne blog, men vil gerne gentage: Når renten er negativ, skal private ikke købe korte obligationer. Sæt den del af din formue, du vil placere med lav/ingen risiko, på en bankkonto. Vil banken overbevise dig om andet, så søg uvildig finansiel rådgivning, og få en second opinion før du siger ja til bankens forslag.

Book uforpligtende møde

Læs mere om uvildig rådgivning 

Derfor bør du søge uvildig rådgivning

Læs om ETF investering

 

#uvildigrådgivning #flexinvestfri #finansrådgivning #investeringsrådgivning #uafhængig