Positivt afkast på aktier, men store tab på obligationer i 2020-22.

Aktier har været en langt bedre investering end obligationer de sidste tre år. Trods store fald i aktiemarkederne i forbindelse med først Corona og derefter Ukrainekrigen, har det globale aktiemarked givet et positivt afkast på 12% i perioden 2020-22, målt på MSCIs globale indeks. Det samme gælder ikke for obligationer, der har set store tab. Målt på Nykredits Realkreditindeks var afkastet på danske obligationer -19% i perioden.

I Børsens artikel om afkastet i danske investeringsforeninger i 2022 udtaler jeg mig om dette. ECB (Den europæiske Centralbank) købte massivt op i obligationsmarkedet under Coronakrisen og det bragte kunstigt obligationsrenterne ekstremt langt ned. I januar 2021 var den 30 årige realkreditrente nede på 0,6%. Det var åbenbart, at obligationsrenterne på det tidspunkt kun kunne stige og at risikoen for tab på obligationer var langt større end muligheden for et positivt afkast. Det eneste rigtige på det tidspunkt var, at have de penge stående kontant, man under normale omstændigheder ville sætte i “sikre” obligationer. På trods af dette fortsatte banker med at anbefale investering i obligationer.

Læs Børsens artikel her