Forudser negativt afkast på Nordea Premium Portefølje

Nordea Premium Portefølje
Kunder investeret i Nordeas investeringsprodukt Premium Portefølje kan forvente negativt afkast. Det er således ikke kun Danske Banks politianmeldte Flexinvest-Fri, der er blevet solgt til kunderne trods forventning om negativt afkast. 

Dagbladet Børsen har beregnet forventet afkast på Nordeas Premium Portefølje til at være 1,6%. Men omkostningerne er højere – 1,7%. Det giver et forventet tab på 0,1%

Finans Danmark, som er bankernes egen interesseorganisation, har netop offentliggjort nye afkastprognoser, og det er disse prognoser, der ligger til grund for beregningerne.

Børsen har ligeledes beregnet, at Nordea-kunder i risikoklassen “moderat” kun kan forvente et afkast på 0,6% efter omkostninger på 1,8%.

Bankernes høje indtjening på investeringsforeninger og investeringsprodukter er ikke noget nyt.Tværtimod – indtil for få år siden så man de årlige omkostninger helt oppe på 2,5-3,5%. Men nye regler om gennemsigtighed, hvor bankerne tvinges til at vise de årlige omkostninger (ÅOP), har  bragt bankernes høje indtjening på disse investeringsprodukter frem i lyset.Det er særdeles positivt at Dagbladet Børsen og andre medier har sat fokus på bankernes indtjening på private investorer.

Der er i dag ingen obligationer med lav risiko, der giver et positivt afkast. Tværtimod er der en stor risiko for tab på disse obligationer i de kommende år. Derfor kan det undre, at bankerne stadig rådgiver kunder til at investere i obligations-investeringsforeningerne. 

Læs også:

Uvildig Finansiel Rådgivning

Om Frederiksberg Finansrådgivning

Overvejer du at udskifte dine dyre investeringsforeninger med ETF fonde, er du ikke de eneste