Indeks giver bedre afkast end aktive investeringsfonde

63% af aktivt forvaltede investeringsforeninger, der investerer i amerikanske aktier havde 30.06.20 et dårligere afkast end benchmark (S&P 500). Målt over 5 år er tallet 78%.
Når man hertil lægger, at aktivt forvaltede investeringsforeninger har årlige omkostninger på typisk 1,5-2,5% og en indeksforening, S&P 500 ETF, har årlige omkostninger på kun 0,07%, er det svært at finde argumenter for at investere i bankernes aktivt forvaltede investeringsforeninger.
Jeg har udtalt mig til Børsen omkring en ny undersøgelse af indeks-investering vs. investering i aktive investeringsforeninger. Se nedenfor

https://borsen.dk/nyheder/investor/aktive-forvaltere-kores-igen-over-af-de-passive-forvaltere


#uvildig #investeringsrådgiver #frederiksbergfinans #formuerådgivning