Europæiske investorer placerede 90% i bæredygtige ETF’er

Bæredygtige ETF investeringer

Størstedelen af investeringer i ETF fonde, der har den europæiske UCITS standard, bliver investeret i bæredygtige fonde. Det viser en ny rapport fra Blackrock, der er verdens største ETF udbyder. I 4. kvartal 2021 blev hele 90% af alle nyinvesteringer placeret i bæredygtige ETF fonde. I hele 2021 blev der investeret $77 mia. i bæredygtige ETF fonde, hvilket svarer til 55% af det samlede inflow i ETF’er. Børsen bringer en artikel, hvor jeg udtaler mig om det store inflow i ESG ETF’ere (se link nederst i artiklen)

Tallene viser, at interessen for at investere i bæredygtige fonde er særdeles stor. Og der er god grund til at interessere sig for bæredygtige fonde, da de historisk har givet et højere afkast. MSCIs ældste bæredygtighedsindeks MSCI World SRI indeks har siden 2007 haft et merafkast på 39% i forhold til MSCI World. Det taler for sig selv.

I dag er udbuddet af ETF indeks fonde med en bæredygtighedsscreening stort, så omkostningerne er virkelig kommet ned. Man sammensætte en global portefølje af ETF’er med screening for FNs kernekonventioner og CO2 reduktion med 0,10% i årlige omkostninger.

Der er også særdeles gode muligheder for at investere i bæredygtige ETF indeks fonde for danske privatinvestorer. På Skats nye liste over investeringsselskaber, der beskattes som aktieindkomst, er der i 2022 registreret 120 nye ETF indeks fonde. 36% af de nye ETF fonde har et bæredygtighedselement hvor de enten opererer indenfor grøn energi eller har en bæredygtighedsscreening på det indeks, de følger. Det svarer til billedet på det europæiske marked som helhed, hvor det også er godt en tredjedel af de nye ETF fonde, der har en bæredygtighedselement.

Børsen bringer d. 11.02.22 en artikel, hvor jeg udtaler mig om emnet. Læs artiklen her.