Hvorfor ikke afkastafhængigt honorar?

Hanne Roj-Larsen, Frederiksberg Finansrådgivning om resultatafhængigt honorar
Frederiksberg Finansrådgivning

Formuepleje tager afkastafhængigt honorar på 10% – udover et fast årligt honorar på 2,4%. I USA forbød man allerede i 1940 afkastafhængigt honorar til private investorer – med god grund.

Jeg bliver jævnligt spurgt af kunder, hvorfor jeg ikke tager et afkast afhængigt / resultathonorar for min investeringsrådgivning. Bag spørgsmålet ligger der for nye kunders vedkommende usikkerheden om, hvorvidt et resultathonorar vil give mig et større incitament til at investere, så det giver det bedste afkast. 

Når formueforvaltere tager afkastafhængigt honorar, er det ikke til kundens fordel. Resultathonorar giver formueforvalteren et stærkt incitament til at tage ekstra meget risiko i sine investeringer. Hvis det går godt, kan forvalteren score svimlende summer. Hvis det går dårligt, er det kundens tab og forvalteren får stadig sit faste honorar. På grund af denne asymmetri er afkastafhængigt honorar på investeringsprodukter til almindelige private investorer forbudt i USA. Kun privatinvestorer med mere end $ 1 mio. eller med speciel indsigt i investeringsrisici må afkræves afkastafhængigt honorar i USA. 

Honorar, der er baseret på den forvaltede formues størrelse, varetager både investeringsrådgiverens og kundens interesse. Et positivt afkast giver forvalteren en større formue at forvalte og dermed et højere honorar. Samtidig vil et negativt afkast give forvalteren en lavere formue at forvalte og dermed lavere honorar. Denne model er symmetrisk, fair og giver forvalteren et absolut tilstrækkeligt incitament til at få kundens formue til at yngle.

Kontakt Frederiksberg Finansrådgivning for uforpligtende møde

Finansiel Rådgivning

ETF investering

Om Frederiksberg Finanrådgivning

The costs and benefits of performance fees in mutual funds