Nordea har tilsyneladende fiflet – for at se bedre ud end Danske Banks politianmeldte Flexinvest Fri

Nordea har brugt yderst tvivlsomme beregningsmetoder, da de skulle påvise overfor Finanstilsynet, at Nordea investeringsprodukt med korte obligationer forventes at give et positivt afkast til kunden.

Ifølge Finans.dk  har Nordea brugt en 20 års investeringshorisont, da de har beregnet, at deres produkter med lav risiko forventes at give et positivt afkast.

Lavrisiko-produkter er traditionelt investeringsforeninger med obligationer med en kort løbetid. I dag er problemet ved disse produkter, at renten er negativ. Når banken har fået sit gebyr, er det ikke sandsynligt, at der vil være et positivt afkast tilbage til kunden. 

Når Nordea investeringsprodukt benytter en 20 års tidshorisont for at godtgøre sit salg af produkter med korte obligationer til kunderne, kan de jo blot antage, at renten stiger om nogle år og derefter kan man få et positivt afkast.

Men det er mildest talt ikke seriøst. Kunder, der investerer i korte obligationer, gør det, fordi de har en kort investeringshorisont på 1-5 år. Ingen investerer med forventning om et sikkert negativt afkast de næste to år for senere at få et positivt afkast – Istedet vil man jo vente to år med at investere.

Der er megen varm luft i bankernes anbefalinger – og de flyver højt på det.

Jeg har sagt det før i denne blog, men vil gerne gentage: Når renten er negativ, skal private ikke købe korte obligationer. Sæt den del af din formue, du vil placere med lav/ingen risiko, på en bankkonto. Vil banken overbevise dig om andet, så søg uvildig finansiel rådgivning, og få en second opinion før du siger ja til bankens forslag.

Book uforpligtende møde

Læs mere om uvildig rådgivning 

Derfor bør du søge uvildig rådgivning

Læs om ETF investering

 

#uvildigrådgivning #flexinvestfri #finansrådgivning #investeringsrådgivning #uafhængig

Overvejer du at udskifte dine dyre investeringsforeninger med ETF fonde, er du ikke den eneste

Rådgivning om at udskifte investeringsforeninger med ETF fonde
Frederiksberg Finansrådgivning

Stadig flere udskifter investeringsforeninger med ETF fonde – ikke kun i USA, men også i Europa.

I 2018 var 19% af alle forvaltede penge investeret i ETF/passive fonde – og for USA var tallet helt oppe på 33%.

Rådgivning om ETF investering
Hvor investere i ETF

Investering i ETF fonde er nærmest eksploderet siden finanskrisen.  Det er både de helt store institutionelle investorer og privatinvestoren, der ser fordelen ved at investere i indeks ETF’ere fremfor investeringsforeninger.

Det er der to grunde til. Ved udskiftning af investeringsforeninger med ETF fonde bliver de årlige omkostninger reduceret kraftigt.  En investeringsportefølje med indeks ETF’ere har årlige omkostninger under 0,2% mod årlige omkostninger på 1,5-3% for aktive investeringsforeninger. Investeringsforeningernes omkostninger er altså 7-15 gange så høje som ETF’ernes.

For det andet klarer investeringsforeningerne sig dårligere end indeks ETF’erne. Morningstar har igen i år offentliggjort en undersøgelse, der viser, at de aktive fonde har givet et dårligere afkast end indeksfonde. Det gælder både når man måler på de seneste et, tre, fem og ti års afkast.  Kun én ud af ti aktivt forvaltede investeringsforeninger med globale aktier har slået markedet inden for de seneste ti år.

Der er altså god grund til at investere i indeks ETF’ere fremfor investeringsforeninger.

Book et uforpligtende møde om at udskifte investeringsforeninger med ETF fonde

Læs mere om ETF investering

ETF fondes udbredelse

https://frederiksbergfinans.dk/da/

Bæredygtige investeringer giver højere afkast

Solopgang på Caminoen - bæredygtige investeringer giver højere afkast

90% af 2200 forskningsbaserede undersøgelser viser, at bæredygtige investeringer giver højere afkast. Den hyppigste årsag til, at man som investor fravælger at investere bæredygtigt er frygten for, at det giver et lavere afkast at investere bæredygtigt. Men frygten er uden hold i virkeligheden.

Mere end 2200 forskningsbaserede undersøgelser af bæredygtige investeringers afkast har været gennemført de sidste 40 år. Over 90% af undersøgelserne viser, at bæredygtige (ESG) faktorer har en positiv eller neutral indflydelse på investeringsafkastet, ifølge en undersøgelse af Friede & Busch.  

Man behøver ikke at gå på kompromis med afkastet, når man vælger at placere sine penge i bæredygtige investeringsfonde. Dette viser udviklingen i det amerikanske indeks, MSCI KLD 400 Social Index, der omfatter 400 amerikanske virksomheder med bæredygtige profiler. Siden 1990 har dette indeks  givet 0,5% mere i årligt afkast end det gængse amerikanske indeks S&P 500.

Klimaforandringerne kalder på en kæmpemæssig grøn omstilling i de kommende år. Virksomheder, der har en bæredygtig profil vil af den grund – alt andet lige – klare sig bedre end andre virksomheder. Derfor er der god grund til at tro, at bæredygtige investeringer giver et højere afkast – også i fremtiden, der er på niveau med det øvrige aktiemarked eller bedre.

For få år siden, var det kun muligt at investere i bæredygtige fonde igennem traditionelle investeringsforeninger, hvilket er forbundet med ret høje årlige omkostninger. Men i dag er der virkelig gode muligheder for at investere bæredygtigt gennem indeks ETF’ere. Indeks ETF’erne udmærker sig ved, at de har betydeligt lavere omkostninger end almindelige investeringer. Det er endnu en god grund til at vælge at investere bæredygtigt. 

Se mere om uafhængig rådgivning omkring bæredygtige investeringer her

Book uforpligtende møde om investeringsrådgivning