85% af danske fonde har givet et dårligere afkast end markedet de sidste 10 år

“Danske aktieforvaltere flopper i turbulent coronaår” skriver Dagbladet Børsen. Jeg bidrager i artiklen med min vurdering af Standard & Poors seneste undersøgelse af investeringsforeninger og fondes manglende evne til at slå markedet. Undersøgelsen bekræfter, at den bedste investeringsstrategi har fokus på indeksinvestering og omkostninger. Læs Børsens artikel her

Ny gratis handelsplatform?

Den hurtige børsgevinst på en gratis handelsplatform. Det lyder besnærende. Men børsregel nummer ét er, at intet er gratis. Jeg udtaler mig til Børsen om den nye handelsplatform Etoro. Platformen tilbyder kurtagefri handel med amerikanske aktier, men tjener deres penge mange andre steder. Bl.a. et månedligt inaktivitetsgebyr på 10 dollar efter 12 måneder, daglige høje omkostninger ved at handle risikable og uigennemsigtige CFD’ere. Læs hele artiklen her:

https://borsen.dk/nyheder/investor/etoro-vil-tiltraekke-flere-danske-investorer-med-kurtagefrie-aktier

Indeks giver bedre afkast end aktive investeringsfonde

63% af aktivt forvaltede investeringsforeninger, der investerer i amerikanske aktier havde 30.06.20 et dårligere afkast end benchmark (S&P 500). Målt over 5 år er tallet 78%.
Når man hertil lægger, at aktivt forvaltede investeringsforeninger har årlige omkostninger på typisk 1,5-2,5% og en indeksforening, S&P 500 ETF, har årlige omkostninger på kun 0,07%, er det svært at finde argumenter for at investere i bankernes aktivt forvaltede investeringsforeninger.
Jeg har udtalt mig til Børsen omkring en ny undersøgelse af indeks-investering vs. investering i aktive investeringsforeninger. Se nedenfor

https://borsen.dk/nyheder/investor/aktive-forvaltere-kores-igen-over-af-de-passive-forvaltere


#uvildig #investeringsrådgiver #frederiksbergfinans #formuerådgivning

Passiv investering i indeksfonde er genialt..

Passiv Investering i indeksfonde - Euroinvestor

Passiv Investering i indeksfonde er genialt – og jeg vil ikke røre dem med en ildtang.  Sådan skriver Euroinvestors Chefredaktør i en artikel i Berlingske Tidende d. 8. august 2020.

Der er noget manipulativt ”Trump – fake news” over denne artikel. Der er et spindelvæv af udsagn, som umiddelbart kan lyde tiltalende, men som ikke hænger sammen. Her mine kommentarer:

  1. Professionelle investorer benytter i stigende grad ETF indeks investering, når de investerer i aktier, fordi det er meget svært at slå markedet. Markedet er i fagsprog effektivt prissat. Der er tusindvis af analytikere verden over, der analyserer og investerer i de samme aktier. Eksempelvis er der måske 500 analytikere, der følger Novo og som alle har en overvægt eller undervægt i Novo i håb om at få et bedre afkast end markedet. De kan ikke alle få ret, og det gør de heller ikke. Problemet for dem er, at de alle får den samme viden om selskabet på samme tid – ingen ved noget, som andre ikke ved, som kunne gøre at de kunne slå markedet – det ville være insiderhandel og det kommer man i fængsel for .

          Undersøgelser foretaget af anerkendte analyseinstitutter, viser, at flertallet af aktivt              forvaltede fonde giver et dårligere afkast end det indeks, de måler sig op imod.                   Morningstar undersøgelser viser, at 7 af 10 danske investeringsforeninger giver et                 dårligere afkast end indekset. Derfor investerer mange professionelle i indeksfonde             (ETF’ere).

  1. At globale investorer i vid udstrækning benytter ETF indeks fonde, når de investerer kan aldrig forårsage en boble i aktiemarkedet. Simon Richard Nielsen, chefredaktør på Euroinvestor, sammenblander en positiv holdning til at investere i aktiemarkedet (som får markederne til at stige) med en holdning hos investorer til, om de skal have en passiv (Indeks) eller en aktiv aktiestrategi. Dette er to helt forskellige ting:       Det første handler om: Skal jeg investere i aktiemarkedet nu eller skal jeg vente til det måske bliver billigere.                                                                                             Det andet handler om: Skal jeg lægge en passiv (indeks-ETF) strategi eller skal jeg lægge en aktiv strategi, når jeg har besluttet, at nu investerer jeg i aktiemarkedet.
  1. Tesla nævnes som eksempel på en aktie, der er blevet skævvredet af forventninger om, at den optages i det amerikanske S&P 500 indeks. Det er udbredt at investere i ETF’ere, der replicerer dette indeks. Det benyttes i artiklen til at give ETF investeringer skylden for, at Tesla er langt dyrere prissat end VW. Det nævnes, at Tesla er fire gange så meget værd som VW, men solgte i andet kvartal kun 90.000 biler, hvorimod VW solgte 1,9 mio. biler.                                                                  Kursen på aktier, der er på vej til at blive optaget i et toneangivende indeks har længe før der fandtes ETF’ere været positivt påvirket før optagelsen. Det er der ikke noget nyt i. Men at insinuere, at ETF indeks fonde har forårsaget, at Tesla’s markedsværdi er fire gange højere end VW’s trods et lavere bilsalg er ikke seriøst.

 

Læs denne artikel i Berlingske fra d. 13. april 2019, der belyser problematikken om indeks-investering på en lødig måde:

https://www.berlingske.dk/aktier/er-aktiv-forvaltning-pengene-vaerd-eller-faar-du-mere-ud-af-at-kaste-en

Her link til mere om ETF investering 

Her et link til en Morningstar artikel om samme emne:

https://www.morningstar.dk/dk/news/152182/temperaturen-p%C3%A5-morningstars-aktiv/passiv-barometer.aspx

 

Frederiksberg Finansrådgivning har bedste afkast

Igennem de sidste to måneders turbulente aktiemarkeder har Frederiksberg Finansrådgivning klaret sig relativt godt . Frederiksberg Finansrådgivning har bedste afkast sammenlignet med en række andre globale fonde.

Frederiksberg Finansrådgivning har bedste afkast
Frederiksberg Finansrådgivning har bedste afkast sammenlignet med en række andre forvaltere

Frederiksberg Finansrådgivning har bedste afkast fra årets start til i dag (23.april) med et afkast på -12,2% på den globale indeksportefølje og -11,8% på den bæredygtige indeksportefølje. Det globale aktieindeks, MSCI All Country, har i samme periode haft et afkast på -13,7%.

Formuepleje Penta har haft et afkast på -22% og Formuepleje Safe -16,4%. Både Penta og Safe er ifølge Formuepleje “lavrisikoprodukter”. Men der er ikke meget lavrisiko ved produkterne, når afkast er hhv. -22,0% og -16,4%afkast. Begge produkter er gearede og har et afkastafhængigt honorar på 10%. Jeg skrev et indlæg her på min blog d. 26. februar, hvor jeg advarede mod investeringsforeninger med afkastafhængigt honorar. Det giver forvalteren et stærkt incitament til at tage ekstra meget risiko i sine investeringer, som kan give store tab.

Obligationsinvesteringer har jeg også advaret mod i flere af mine blogindlæg. Obligationer er ekstremt højt prissat og der er derfor stor risiko for negativt afkast på obligationer. Den del af formuen, der ikke har en lang investeringshorisont (4-5 år) skal stå kontant istedet for at blive investeret i obligationsfonde. Investeringer i de mere risikofyldte obligationer, de såkaldte high yield og emerging markets obligationer har givet store tab under Corona-krisen. Formuepleje High Yield Obligationer -15,4% og Formuepleje EM Virksomhedsobligationer -16,10%.

Kontakt Frederiksberg Finansrådgivning for gratis uforpligtende møde

Om os

ETF Investering

Bæredygtig Investering

Kontaktadresse

Hvorfor ikke afkastafhængigt honorar?

Hanne Roj-Larsen, Frederiksberg Finansrådgivning om resultatafhængigt honorar
Frederiksberg Finansrådgivning

Formuepleje tager afkastafhængigt honorar på 10% – udover et fast årligt honorar på 2,4%. I USA forbød man allerede i 1940 afkastafhængigt honorar til private investorer – med god grund.

Jeg bliver jævnligt spurgt af kunder, hvorfor jeg ikke tager et afkast afhængigt / resultathonorar for min investeringsrådgivning. Bag spørgsmålet ligger der for nye kunders vedkommende usikkerheden om, hvorvidt et resultathonorar vil give mig et større incitament til at investere, så det giver det bedste afkast. 

Når formueforvaltere tager afkastafhængigt honorar, er det ikke til kundens fordel. Resultathonorar giver formueforvalteren et stærkt incitament til at tage ekstra meget risiko i sine investeringer. Hvis det går godt, kan forvalteren score svimlende summer. Hvis det går dårligt, er det kundens tab og forvalteren får stadig sit faste honorar. På grund af denne asymmetri er afkastafhængigt honorar på investeringsprodukter til almindelige private investorer forbudt i USA. Kun privatinvestorer med mere end $ 1 mio. eller med speciel indsigt i investeringsrisici må afkræves afkastafhængigt honorar i USA. 

Honorar, der er baseret på den forvaltede formues størrelse, varetager både investeringsrådgiverens og kundens interesse. Et positivt afkast giver forvalteren en større formue at forvalte og dermed et højere honorar. Samtidig vil et negativt afkast give forvalteren en lavere formue at forvalte og dermed lavere honorar. Denne model er symmetrisk, fair og giver forvalteren et absolut tilstrækkeligt incitament til at få kundens formue til at yngle.

Kontakt Frederiksberg Finansrådgivning for uforpligtende møde

Finansiel Rådgivning

ETF investering

Om Frederiksberg Finanrådgivning

The costs and benefits of performance fees in mutual funds

Derfor bør du søge uvildig rådgivning

Kvinde modtager uvildig investeringsrådgivning

Bankerne kritiseres voldsomt i medierne i øjeblikket for at sælge investeringsprodukter, hvor bankerne selv forventer et afkast  på 0%. Hvis du istedet søger uvildig rådgivning og investerer i indeks ETF’ere, vil du typisk få bedre afkastmuligheder, en lavere risiko for tab og samtidig  kunne spare 30-60.000 kr i årlige omkostninger. De udskældte bankprodukter er bl.a. Nordeas Premium Portefølje moderat og Danske Banks Flexinvest Fri. Er du investeret i et af disse produkter, koster det dig typisk 1,7-2,5% årligt. Har du 3 mio. kr. investeret, er de årlige udgifter til banken 51-75.000 kr. 

Har du banken til at forvalte dine ratepensions- og alderspensionsinvesteringer, vil billedet være det samme: Forventning om et afkast nær 0% og omkostninger på 1,7-2,5% årligt.

De meget lave obligationsrenter er hovedårsagen til bankernes lave afkastforventninger for deres investeringsforeninger. Den 30-årige realkreditrente er på 1% og samtlige statsobligationer giver negativ rente. Derfor er der meget ringe muligheder for et positivt afkast på obligationer – der er tværtimod en risiko for store kurstab på obligationer, når renten igen stiger til et mere normalt niveau. Når bankerne på trods af risikoen rådgiver kunderne til at investere i investeringsforeninger med obligationer, hænger det sammen med, at bankerne ikke yder uvildig rådgivning. Banken tjener ikke penge på at rådgive kunden til at lade den del af formuen, der skal investeres med lav risiko, stå kontant – tværtimod, så taber bankerne penge på, at kunderne har penge stående kontant. 

En anden årsag til de forventede lave afkast på bankernes investeringsprodukter er de høje omkostninger til såkaldt aktiv forvaltning. De højere omkostninger kunne være godt givet ud, hvis bankernes investeringsforeninger kunne give et højere afkast end markedsafkastet. Men det har ikke vist sig at være tilfældet. Det uafhængige analyseinstitut Morningstar har gentagne gange påvist, at de fleste aktivt forvaltede investeringsforeninger giver et dårligere afkast end markedsindekset. ETF indeksinvestering har igennem mange år vist sig at give et bedre afkast, fordi de giver et markedsafkast og har meget lave omkostninger. Bankernes indtjening på at rådgive om ETF investering er kun en lille brøkdel af, hvad de tjener på at rådgive om investering i deres egne investeringsforeninger. Derfor rådgiver de typisk ikke om ETF investering.

Kontakt Frederiksberg Finansrådgivning for et uforpligtende møde om uvildig rådgivning på tlf. 2527 7429 eller skriv til os her

Læs mere om:

ETF investering

Økonomisk rådgivning

Frederiksberg Finansrådgivning

Børsen artikel: Nordea-kunder investerer i produkt med afkast på 0,04%: “Et ualmindeligt elendigt råd”

Forudser negativt afkast på Nordea Premium Portefølje

Nordea Premium Portefølje
Kunder investeret i Nordeas investeringsprodukt Premium Portefølje kan forvente negativt afkast. Det er således ikke kun Danske Banks politianmeldte Flexinvest-Fri, der er blevet solgt til kunderne trods forventning om negativt afkast. 

Dagbladet Børsen har beregnet forventet afkast på Nordeas Premium Portefølje til at være 1,6%. Men omkostningerne er højere – 1,7%. Det giver et forventet tab på 0,1%

Finans Danmark, som er bankernes egen interesseorganisation, har netop offentliggjort nye afkastprognoser, og det er disse prognoser, der ligger til grund for beregningerne.

Børsen har ligeledes beregnet, at Nordea-kunder i risikoklassen “moderat” kun kan forvente et afkast på 0,6% efter omkostninger på 1,8%.

Bankernes høje indtjening på investeringsforeninger og investeringsprodukter er ikke noget nyt.Tværtimod – indtil for få år siden så man de årlige omkostninger helt oppe på 2,5-3,5%. Men nye regler om gennemsigtighed, hvor bankerne tvinges til at vise de årlige omkostninger (ÅOP), har  bragt bankernes høje indtjening på disse investeringsprodukter frem i lyset.Det er særdeles positivt at Dagbladet Børsen og andre medier har sat fokus på bankernes indtjening på private investorer.

Der er i dag ingen obligationer med lav risiko, der giver et positivt afkast. Tværtimod er der en stor risiko for tab på disse obligationer i de kommende år. Derfor kan det undre, at bankerne stadig rådgiver kunder til at investere i obligations-investeringsforeningerne. 

Læs også:

Uvildig Finansiel Rådgivning

Om Frederiksberg Finansrådgivning

Overvejer du at udskifte dine dyre investeringsforeninger med ETF fonde, er du ikke de eneste

Snart på pension – få overblik over opsparingen

Kvinde modtager investeringsrådgivning til pensionsopsparing

Har du overblik over pensionsopsparingen og de nye regler for ind- og udbetaling?

Der er mange  penge at hente ved at få overblik over opsparingen og optimere pensionsopsparingen og minimere investeringsomkostningerne. Overvej derfor et  formuetjek, så du får overblik over pensionsopsparingen.

Læs i denne artikel om de vigtigste ændringer i reglerne for pensionsindbetalinger og -udbetalinger, der trådte i kraft i 2018.

Der er også mange penge at tjene ved at være opmærksom på, hvad du egentlig betaler banken for at investere din aldersopsparing og ratepension. 

Omkostninger ved investeringsforeninger

Har du ratepension og aldersopsparing, kan der være mange penge at hente til pensionstilværelsen ved at investere i anerkendte ETF fonde fremfor investeringsforeninger, som banken typisk anbefaler. Har du f.eks. 3 mio. kr. investeret i investeringsforeninger, kan du typisk spare 50-75.000 kr årligt ved at investere i ETF’ere fremfor investeringsforeninger. Se mere her

Få overblik over pensionsopsparingen : Book uforpligtende møde 

De vigtigste ændringer i pensionsreglerne

De vigtigste ændringer i pensionsreglerne er:

1. Pensionsfradrag

Et nyt pensionsfradrag giver skattefradrag ved indbetaling på op til 70.000 kr på fradragsberettigede pensioner, altså ratepension og livrenter. Fradraget er størst, hvis der er mindre end 15 år til du går på pension. Så får du i 2019 22% i fradrag og fra 2020 er fradraget 32%

Med andre ord får du 22.400 kr i fradrag i 2020, hvis du indbetaler 70.000 kr til fradragsberettigede pensioner. 

2. Aldersopsparing

Er der mindre end 5 år til du når folkepensionsalderen kan du i 2019 indbetale 48.000 kr på aldersopsparing. Du kan indbetale på denne frem til du fylder 80 år, dog under forudsætning af, at du ikke har påbegyndt udbetaling fra ratepension eller livrente.

Når aldersopsparingen skal udbetales, behøver du ikke længere få hele aldersopsparingen udbetalt på én gang, men udbetaling kan ske i flere rater og med forskellige beløb, du selv bestemmer.

Mulighed for senere udbetaling

Din aldersopsparing skal senest være udbetalt, når du fylder 80 år.

Ratepension kan udbetales over en periode på op til 30 år, men skal senest være udbetalt 30 år efter pensionsudbetalingsalder. Er din pension oprettet før 1. maj 2007, er din pensionsudbetalingsalder 60 år, hvilket betyder, at din ratepension skal være udbetalt, når du fylder 90 år.

Få overblik over opsparingen : Book uforpligtende møde

Finansiel rådgivning

Frederiksberg Finansrådgivning

ETF investering

Hvordan investerer du bæredygtigt

Blogindlæg: Overvejer du at skifte de dyre bankprodukter ud med investering i ETF fonde, er du ikke den eneste