Welcome

Uvildig rådgivning

Frederiksberg Finansrådgivning er uafhængig af banker og børsmæglere. Vi tjener ikke penge på at anbefale bestemte bankprodukter, investeringsforeninger eller lign. Vi anbefaler kun det, der er bedst for dig.

Læs mere

Investerings-
rådgivning

Skal du investere i aktier, obligationer eller ejendom? Råder banken dig til at investere i sine egne investerings-
foreninger og er du i tvivl om, hvorvidt det er det bedste for dig?

Læs mere

Kontakt

Kapitalforvaltning/
Manager selection

Valg af kapitalforvalter/portefølje manager er afgørende for kapitalafkastet. Vi yder uvildig konsulentbistand til fonde og pensionskasser til udvælgelse af porteføljemanagers.

Læs mere

Kontakt